Agenda update BBrain Family (03-2024)

NL: Uw ervaringen met de BBrain Family zijn enorm belangrijk voor ons. Doordat klanten zo bevlogen hun feedback met ons delen, hebben wij een aantal verbeteringen en uitbreidingen doorgevoerd in de agendafunctie van de BBrain Family. Hierdoor wordt de gebruiksvriendelijkheid voor zowel u als uw naaste nog beter. Hieronder lichten wij de verbeteringen en uitbreidingen toe:

EN: Your experiences with the BBrain Family are extremely important to us. Because customers share their feedback with us so enthusiastically, we have made a number of improvements and extensions to the agenda function of the BBrain Family. Below we explain the improvements and extensions:

 • Verschillende agenda-types / Different agenda types

  NL: Als verwant kunt u tussen verschillende agendatypes kiezen:

  • Afspraak *
  • Dagroutine
  • Medicatie

  *alleen in de interactieve modus

  Deze onderverdeling is voor verwanten toegevoegd omdat per agendatype uiteenlopende details handig kunnen zijn voor uw naaste. Zo kunt u bij een medicatieherinnering de medicatie verder specificeren.

  Belangrijk: uw naaste ziet de benamingen voor deze verschillende types niet.

  De agenda afspraken (interactieve modus) die u heeft ingepland vanaf 25 maart, worden in de app en verwantenportaal ingedeeld als het agendatype ‘’afspraak’’. De activiteiten (passieve modus) die u heeft ingepland vanaf 25 maart, worden in de app en het verwantenportaal ingedeeld als het agendatype ‘’dagroutine’’.

  EN: As a relative you can choose between different calendar types:

  • Appointment *
  • Daily routine
  • Medication

  *only in interactive mode

  This subdivision has been added for relatives because per agenda type different details  may be useful for your loved one. You can for example further specify the medication for a medication reminder.

  Important: your loved one will not see the names for these different types.

  The agenda appointments (interactive mode) that you have scheduled from March 25 will be classified in the app and relatives portal as the agenda type “appointment”. The activities (passive mode) that you have scheduled from March 25 will be classified in the app and the relatives portal as the agenda type “daily routine”.

 • App en verwantenportaal / App and relatives portal

  NL:

  • Voortaan kunt u reeksen wijzigen: één afspraak, de hele reeks, of vanaf een bepaalde datum.
  • De opties bij het aanmaken van een reeks zijn uitgebreid. Zo kunt u nu ook 2- of 3-wekelijkse reeksen toevoegen.
  • U kunt optioneel een eindtijd toevoegen aan een agenda-afspraak.
  • De afspraaktitel die u ingeeft, verschijnt in het agendaoverzicht. U kunt voortaan optioneel een afwijkende tekst ingeven die op het moment van de afspraak wordt uitgesproken. Zo bepaalt u als verwant met welke boodschap de klokgebruiker wordt aangesproken, zonder dat het agendaoverzicht te veel prikkels geeft.

  EN:

  • From now on you can change series: one appointment, the entire series, or from a certain date.
  • The options when creating a series are extended. You can also add 2- or 3-week series.
  • You can optionally add an end time to a calendar appointment.
  • The appointment title you enter appears in the agenda overview. From now on you can optionally enter a different text that will be spoken at the time of the appointment. This way you determine with which message the clock user is addressed, without the agenda overview providing too many stimuli.

  NL:

  • In de app en het verwantenportaal kunt u naast een dagoverzicht ook een maandoverzicht inzien.

  EN:

  • In the app and the relatives portal you can view a monthly overview in addition to a daily overview.

  Dagoverzicht / daily overview

  Maandoverzicht / monthly overview

 • BBrain Family

  NL:

  • De rode balk verandert naar een blauw balk. Sommige gebruikers associeerde de rode balk met een alarmerende situatie.

  EN:

  • The red bar changes to a blue bar. Some users associated the red bar with an alarming situation.

  NL:

  • Agendaoverzicht: op het moment van de afspraak verschijnt er ter verduidelijking een omlijning om de afspraak.
  • De aanvullende informatie die u per agendatype kunt ingeven, verschijnt op het moment van de afspraak.

  EN:

  • Agenda overview: at the time of the appointment, an outline will appear around the appointment for further clarification.
  • The additional information that you can enter per calendar type will appear at the time of the appointment.

  NL:

  • Zoals eerder benoemd, kunt u optioneel een eindtijd aan een agenda-afspraak toevoegen. Hieronder ziet u hoe dit op de BBrain Family worden weergeven.

  EN:

  • As mentioned earlier, you can optionally add an end time to a calendar appointment. Below you can see how this is displayed on the BBrain Family.