Privacyverklaring BBrain


BBrain beschermt jouw privacy en dat betekent niet alleen dat jouw persoonsgegevens goed worden beveiligd maar ook dat je duidelijk inzicht krijgt  in wat BBrain ermee doet. In deze privacyverklaring wordt per dienstverlening een nadere uitleg gegeven.

Van wie is deze privacyverklaring?


BBrain B.V. gevestigd aan de Weerhuisweg 4, 6226 NC Maastricht.

Wij zijn verantwoordelijk voor het rechtmatig en veilig verwerken van jouw persoonsgegevens. In deze verklaring willen we graag aan u uitleggen waarom we deze gegevens verzamelen, hoe deze worden gebruikt, met wie ze worden gedeeld en welke controle u heeft over deze persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden door BBrain verwerkt en waarom?


In de BBrain Portaal of App verzamelen we uw e-mailadres en wachtwoord zodat u in kunt loggen. We bewaren deze gegevens veilig en versleuteld in onze database. Indien u uw wachtwoord vergeten bent, is het enkel mogelijk om dit wachtwoord opnieuw in te stellen. De werkwijze vind u op de site.

Wij verzamelen ook uw voornaam, tussenvoegsels, achternaam en telefoonnummer om u en andere gebruikers een betere ervaring te bieden. Dat wil zeggen dat uw naam zichtbaar is voor de gebruiker van het BBrain apparaat en gekoppelde verwanten, zodra een agendapunt wordt toegevoegd, een foto of bericht wordt verstuurd of zodra u beeldbelt.

Bij interacties met andere gebruikers van het platform, bewaren wij de agendapunten, berichten en foto’s die u deelt. Op deze manier kunnen zowel u als de andere gebruiker deze informatie later bekijken. Tevens loggen wij uw acties zoals inloggen en wijzigingen in instellingen. Hierbij wordt steeds het tijdstip, het type handeling, de uitvoerende gebruiker en eventueel de ontvangende gebruiker opgeslagen. Dit is zowel om eventuele problemen later gemakkelijker op te lossen, als voor veiligheidsredenen.

Waar worden mijn gegevens opgeslagen?


Alle persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn veilig opgeslagen bij onze gecertificeerde en gerenommeerde datacenter partner TransIP in Amsterdam en Delft. TransIP beschikt over diverse kwaliteits- en veiligheidscertificeringen, waaronder ISO 27001. Hierdoor zijn wij en ook u ervan verzekerd dat uw gegevensveiligheid een topprioriteit is en dat er continu wordt gewerkt aan verbetering van de veiligheid.

Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens?


Wij zijn transparant over wie toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens. Enkel onze medewerkers die ondersteuning verlenen hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer. Tevens kunnen zij zien welke online apparaten er zijn aangesloten bij uw account.

Onze technisch partner VDW Technology heeft toegang tot de technische gegevens van het portaal. Hieronder vallen licentiecodes, namen van gebruikers en verwanten en gedeelde items (agendapunten, berichten, foto’s). Zij ondersteunen ons in de softwareontwikkeling. Medewerkers die werkzaamheden verrichten aan deze ontwikkelingen hebben  toegang tot deze gegevens. Zij gebruiken deze gegevens enkel ter ondersteuning van de klantenservice of ter verbetering van onze diensten.

Met welke partijen worden de persoonsgegevens gedeeld?


Wij waarborgen de bescherming van uw persoonlijke gegevens en delen deze alleen met betrouwbare partners die bijdragen aan de verbetering van onze dienstverlening en voldoen aan de leveranciersbeoordeling die wij hebben opgesteld.

Onze partner Copernica ondersteunt ons bij het versturen van onze nieuwsbrief, waarvoor wij uw e-mailadres en naam met hen delen. Deze informatie wordt alleen voor dit doel opgeslagen in Nederland. Mocht u bezwaar hebben tegen het delen van uw gegevens, dan verwijderen wij deze permanent uit onze systemen, in de database van Copernica en delen deze niet meer met Copernica. Laat het ons weten indien u dit wenst.

Op welke manier kan ik de gegevens die BBrain van mij heeft inzien?


Als klant van BBrain heeft u meerdere rechten waaronder het recht op inzage  in uw persoonlijke gegevens. Dit omvat gegevens zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres, evenals informatie over uw inlogmomenten, uitgevoerde acties en meta data van verzonden en ontvangen berichten, foto’s, enz.

Om inzicht te krijgen in uw gegevens, stuurt u een e-mail naar [email protected] en vermeld daarin dat het gaat om een verzoek recht op inzage. Vermeld ook welk e-mailadres u heeft gebruikt om in te loggen op het BBrain Portaal of App. We handelen u verzoek af binnen de daarvoor gestelde termijnen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Na verificatie ontvangt u onze reactie op papier of digitale vorm middels een e-mail.

Mocht u geen toegang meer hebben tot uw oorspronkelijke e-mailadres, dan zullen wij alternatieve verificatiemiddelen toepassen. Wanneer we uw account niet kunnen herleiden tot u als persoon, kunnen we helaas niet aan uw verzoek voldoen. Dit communiceren we u natuurlijk direct.

Hoe kan ik onjuiste persoonsgegevens aanpassen?


Indien u onjuiste persoonsgegevens vaststelt in ons Portaal of App, kunt u deze meestal zelf via de optie ‘Mijn profiel’ aanpassen. Mocht u hierbij hulp nodig hebben of niet in staat zijn om bepaalde gegevens te wijzigen, aarzel dan niet om onze klantenservice te contacteren via [email protected] of door te bellen naar 088 – 0080 130. Wij staan altijd klaar om u verder te helpen.

Hoe kan ik mijn gegevens volledig laten verwijderen?


Als u verzoekt om uw gegevens te verwijderen, zullen wij informatie die herleidbaar is tot u als persoon volledig verwijderen met uitzondering van die gegevens waaraan een wettelijke termijn aan gekoppeld is. Richt u verzoek per e-mail aan [email protected], waarbij u vermeldt dat het om een verwijderverzoek gaat en het e-mailadres vermeldt dat u gebruikt heeft voor het BBrain Portaal of App. Binnen een maand zullen wij aan uw verzoek voldoen.

Houd er rekening mee dat informatie die u in het verleden heeft gedeeld met BBrain-gebruikers (zoals agendapunten, berichten en foto’s) voor hen nog beschikbaar zijn. Dit kan voor hen verwarrend werken.

Uw gegevens blijven nog ongeveer 7 dagen aanwezig in backups van ons systeem, maar bij het eventueel terugzetten van deze backup zullen uw verwijderde gegevens niet meer beschikbaar zijn. Houd er rekening mee dat het verwijderen van gegevens uit een backup technisch gezien complex is. In zeer uitzonderlijke gevallen zal een backup moeten worden teruggezet, maar uw verwijderde gegevens zullen daarbij niet worden opgenomen.

Bij wie kan ik terecht met klachten over hoe BBrain met je privacy omgaat?


Heeft u klachten over hoe BBrain met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u zich richten aan de Functionaris voor de Gegevensbescherming:

Functionaris voor de Gegevensbescherming BBrain.

E-mail: [email protected]

Is de klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Dan kun u uw klacht daarna voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Klacht melden bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens

Wijziging van de privacyverklaring


Deze privacyverklaring is aangepast op 06-03-2023. Het kan zijn dat BBrain deze privacyverklaring van tijd tot tijd dient te wijzigen. Alles is immers aan verandering onderhevig, niet alleen de wetgeving maar ook wij als organisatie.

Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen.

Van wie is deze privacyverklaring?


BBrain B.V. gevestigd aan de Weerhuisweg 4, 6226 NC Maastricht.

Wij zijn verantwoordelijk voor het rechtmatig verwerken van jouw persoonsgegevens en dat we dit veilig doen. We hebben daarom een aantal technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd en in deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke maatregelen dit zijn.

Welke persoonsgegevens worden door BBrain verwerkt en waarom?


Als gebruiker van de BBrain Family of het BBrain GPS Personenalarm verzamelen wij alleen informatie van u die noodzakelijke is bij onze dienstverlening. Dit omvat binnen de BBrain Family enkel uw voor- en achternaam.

In geval van het GPS Personenalarm verzamelen wij uw voornaam, achternaam en adresgegevens. Wij gebruiken uw adres om te weten wanneer u thuis bent in geval van een alarm.

Wij loggen uw acties, zoals het ontvangen van berichten, foto’s, agendapunten en wanneer u beeldbelt met uw contactpersonen. Daarnaast loggen wij technische zaken, zoals het wifi-netwerk waarop u zit, de sterkte van dit netwerk, welke licentie u heeft en hoe lang deze nog geldig is. Deze gegevens loggen wij alleen ter ondersteuning van de klantenservice als u of uw contactpersonen hiermee contact opnemen.

Waar worden mijn gegevens opgeslagen?


Alle persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn veilig opgeslagen bij onze gecertificeerde en gerenommeerde datacenter partner TransIP in Amsterdam en Delft. TransIP beschikt over diverse kwaliteits- en veiligheidscertificeringen, waaronder ISO 27001. Hierdoor zijn wij en ook u ervan verzekerd dat uw gegevensveiligheid een topprioriteit is en dat er continu wordt gewerkt aan verbetering van de veiligheid.

Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens?


Wij zijn transparant over wie toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens. Enkel onze medewerkers die ondersteuning verlenen hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer. Tevens kunnen zij zien welke online apparaten er zijn aangesloten bij uw account.

Onze technisch partner VDW Technology heeft toegang tot de technische gegevens van het portaal. Hieronder vallen licentiecodes, namen van gebruikers en verwanten en gedeelde items (agendapunten, berichten, foto’s). Zij ondersteunen ons in de softwareontwikkeling. Medewerkers die werkzaamheden verrichten aan deze ontwikkelingen hebben  toegang tot deze gegevens. Zij gebruiken deze gegevens enkel ter ondersteuning van de klantenservice of ter verbetering van onze diensten.

Met welke partijen worden de persoonsgegevens gedeeld?


Wij vinden de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens van groot belang. Wij delen de gegevens van de BBrain-gebruiker in principe niet met anderen. Dit gebeurt enkel en alleen in het geval waarin uw BBrain-abonnement wordt betaald door een (zorg)organisatie. Zij hebben in dat geval toegang tot uw naam en eventueel telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast hebben zij informatie over de status van de licentie en de BBrain. Dit gebeurt enkel om hen in staat te stellen om u optimaal van onze diensten gebruik te laten maken.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen of op enigerlei andere manier beschikbaar stellen aan derden zonder uw toestemming.

Op welke manier kan ik de gegevens die BBrain van mij heeft inzien?


Als gebruiker van BBrain heeft u het recht op inzage in uw persoonlijke gegevens. Dit omvat gegevens zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres, evenals informatie over uitgevoerde acties en meta data van verzonden en ontvangen berichten, foto’s, enz.

Om inzicht te krijgen in uw gegevens, stuurt u een e-mail naar [email protected] en vermeld daarin dat het gaat om een verzoek om inzage. Vermeld ook welk e-mailadres u heeft gebruikt om in te loggen op het BBrain Portaal of App. Binnen een maand na verificatie ontvangt u onze reactie in digitale vorm per e-mail.

Mocht u geen toegang meer hebben tot uw oorspronkelijke e-mailadres, dan zullen wij alternatieve verificatiemiddelen toepassen. Wanneer we uw account niet kunnen herleiden tot u als persoon, kunnen we helaas niet aan uw verzoek voldoen. Dit communiceren we u natuurlijk direct.

Hoe kan ik onjuiste persoonsgegevens aanpassen?


Indien u onjuiste persoonsgegevens vaststelt in ons Portaal of App, kunt u deze meestal zelf via de optie ‘Mijn profiel’ aanpassen. Mocht u hierbij hulp nodig hebben of niet in staat zijn om bepaalde gegevens te wijzigen, aarzel dan niet om onze klantenservice te contacteren via [email protected] of door te bellen naar 088 – 0080 130. Wij staan altijd klaar om u verder te helpen.

Hoe kan ik mijn gegevens volledig laten verwijderen?


Als u verzoekt om uw gegevens te verwijderen, zullen wij elke informatie die herleidbaar is tot u als persoon volledig verwijderen. Om dit te doen, vragen wij u om een verzoek per e-mail te sturen naar [email protected], waarbij u vermeldt dat het om een verwijderverzoek gaat en het e-mailadres vermeldt dat u gebruikt heeft voor het BBrain Portaal of App. Binnen een maand zullen wij aan uw verzoek voldoen.

Houd er rekening mee dat informatie die u in het verleden heeft gedeeld met BBrain-gebruikers (zoals agendapunten, berichten en foto’s) voor hen nog beschikbaar zijn. Dit kan voor hen verwarrend werken.

Uw gegevens blijven nog ongeveer 7 dagen aanwezig in backups van ons systeem, maar bij het eventueel terugzetten van deze backup zullen uw verwijderde gegevens niet meer beschikbaar zijn. Houd er rekening mee dat het verwijderen van gegevens uit een backup technisch gezien complex is. In zeer uitzonderlijke gevallen zal een backup moeten worden teruggezet, maar uw verwijderde gegevens zullen daarbij niet worden opgenomen.

Bij wie kan ik terecht met klachten over hoe BBrain met je privacy omgaat?


Heb je klachten over hoe BBrain met je persoonsgegevens omgaat? Dan kun je je richten aan de Functionaris voor de Gegevensbescherming:

Functionaris voor de Gegevensbescherming BBrain.

E-mail: [email protected]

Is je klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Dan kun je jouw klacht daarna voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Klacht melden bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens

Wijziging van de privacyverklaring


Deze privacyverklaring is aangepast op 10-02-2023. Het kan zijn dat BBrain deze privacyverklaring van tijd tot tijd dient te wijzigen. Alles is immers aan verandering onderhevig, niet alleen de wetgeving maar ook wij als organisatie.

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen.

Van wie is deze privacyverklaring?


BBrain B.V. gevestigd aan de Weerhuisweg 4, 6226 NC Maastricht.

Wij zijn verantwoordelijk voor het rechtmatig verwerken van jouw persoonsgegevens en dat we dit veilig doen. We hebben daarom een aantal technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd en in deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke maatregelen dit zijn.

Welke persoonsgegevens worden door BBrain verwerkt en waarom?


Bij BBrain zijn wij toegewijd aan de bescherming en verantwoorde verwerking van uw persoonsgegevens. Als u op via onze webshop een bestelling plaatst verzamelen en verwerken we de volgende gegevens van u: NAW gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens, bestelgegevens en IP-adres.

Om in te loggen op uw account verwerken wij daarnaast ook uw gebruikersnaam en wachtwoord. Wij slaan deze gegevens veilig en versleuteld op in onze database. Indien u uw wachtwoord vergeten bent, is het enkel mogelijk om dit opnieuw in te stellen.

Deze gegevens verwerken wij uitsluitend voor specifieke doeleinden, waaronder het afhandelen van uw betalingen, het verzenden van onze nieuwsbrief, u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, het afleveren van bestelde goederen en diensten en het analyseren van uw gedrag op onze website om onze aanbod af te stemmen op uw voorkeuren en de website te verbeteren.

Het is niet onze intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Hoewel wij niet in staat zijn om de leeftijd van onze websitebezoekers te controleren, raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens worden verzameld zonder ouderlijke toestemming.

Waar worden mijn gegevens opgeslagen?


Alle persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn veilig opgeslagen bij onze gecertificeerde en gerenommeerde datacenter partner TransIP in Amsterdam en Delft. TransIP beschikt over diverse kwaliteits- en veiligheidscertificeringen, waaronder ISO 27001. Hierdoor zijn wij en ook u ervan verzekerd dat uw gegevensveiligheid een topprioriteit is en dat er continu wordt gewerkt aan verbetering van de veiligheid.

Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens?


Wij zijn transparant over wie toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens. Enkel onze medewerkers die ondersteuning verlenen hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens voor de specifieke doeleinden zoals uw NAW gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens en bestelgegevens.

Met welke partijen worden de persoonsgegevens gedeeld?


Wij waarborgen de bescherming van uw persoonlijke gegevens en delen deze alleen met betrouwbare partners die bijdragen aan de verbetering van onze dienstverlening. Onze partner Copernica ondersteunt ons bij het versturen van onze nieuwsbrief, waarvoor wij uw e-mailadres en naam met hen delen. Deze informatie wordt alleen voor dit doel opgeslagen in Nederland. Mocht u bezwaar hebben tegen het delen van uw gegevens, dan verwijderen wij deze permanent uit onze systemen, in de database van Copernica en delen deze niet meer met Copernica. Laat het ons weten indien u dit wenst.

Daarnaast sturen we ook een mail vanuit Kiyoh om onze producten en diensten te beoordelen. Hierdoor kunnen we onze dienstverlening verbeteren en u beter van dienst zijn. Kiyoh slaat naam, woonplaats, e-mailadressen en geschreven beoordelingen op.

Uw betalingen worden verwerkt door onze betalingspartner Stripe. Hierdoor zijn wij en ook u er zeker van dat de betalingen veilig verlopen.

Op welke manier kan ik de gegevens die BBrain van mij heeft inzien?


Als klant van BBrain heeft u het recht op inzage in uw persoonlijke gegevens. Dit omvat gegevens zoals uw NAW gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens, bestelgegevens en IP-adres.

Om inzicht te krijgen in uw gegevens, stuurt u een e-mail naar [email protected] en vermeld daarin dat het gaat om een verzoek om inzage. Vermeld ook welk e-mailadres u heeft gebruikt om een bestelling te doen op onze website of hierop in te loggen. Binnen een maand na verificatie ontvangt u onze reactie in digitale vorm per e-mail.

Mocht u geen toegang meer hebben tot uw oorspronkelijke e-mailadres, dan zullen wij alternatieve verificatiemiddelen toepassen. Wanneer we uw account niet kunnen herleiden tot u als persoon, kunnen we helaas niet aan uw verzoek voldoen. Dit communiceren we u natuurlijk direct.

Hoe kan ik onjuiste persoonsgegevens aanpassen?


Indien u onjuiste persoonsgegevens vaststelt in ons Portaal of App, kunt u deze meestal zelf via de optie ‘Mijn profiel’ aanpassen. Mocht u hierbij hulp nodig hebben of niet in staat zijn om bepaalde gegevens te wijzigen, aarzel dan niet om onze klantenservice te contacteren via [email protected] of door te bellen naar 088 – 0080 130. Wij staan altijd klaar om u verder te helpen.

Hoe kan ik mijn gegevens volledig laten verwijderen?


Als u verzoekt om uw gegevens te verwijderen, zullen wij elke informatie die herleidbaar is tot u als persoon volledig verwijderen. Om dit te doen, vragen wij u om een verzoek per e-mail te sturen naar [email protected], waarbij u vermeldt dat het om een verwijderverzoek gaat en het e-mailadres vermeldt dat u gebruikt heeft om een bestelling te doen of in te loggen op onze website. Binnen een maand zullen wij aan uw verzoek voldoen.

Uw gegevens blijven nog ongeveer 7 dagen aanwezig in backups van ons systeem, maar bij het eventueel terugzetten van deze backup zullen uw verwijderde gegevens niet meer beschikbaar zijn. Houd er rekening mee dat het verwijderen van gegevens uit een backup technisch gezien complex is. In zeer uitzonderlijke gevallen zal een backup moeten worden teruggezet, maar uw verwijderde gegevens zullen daarbij niet worden opgenomen.

Bij wie kan ik terecht met klachten over hoe BBrain met je privacy omgaat?


Heb je klachten over hoe BBrain met je persoonsgegevens omgaat? Dan kun je je richten aan de Functionaris voor de Gegevensbescherming:

Functionaris voor de Gegevensbescherming BBrain.

E-mail: [email protected]

Is je klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Dan kun je jouw klacht daarna voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Klacht melden bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens

Wijziging van de privacyverklaring


Deze privacyverklaring is aangepast op 10-02-2023. Het kan zijn dat BBrain deze privacyverklaring van tijd tot tijd dient te wijzigen. Alles is immers aan verandering onderhevig, niet alleen de wetgeving maar ook wij als organisatie.

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen.

Van wie is deze privacyverklaring?

BBrain B.V. gevestigd aan de Weerhuisweg 4, 6226 NC Maastricht.

Wij zijn verantwoordelijk voor het rechtmatig verwerken van jouw persoonsgegevens en dat we dit veilig doen. We hebben daarom een aantal technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd en in deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke maatregelen dit zijn.

Welke persoonsgegevens worden door BBrain verwerkt en waarom?


BBrain streeft ernaar om u de best mogelijke online ervaring te bieden, terwijl we tegelijkertijd zorg dragen voor uw privacy en bescherming van persoonsgegevens. Wij maken tijdens uw websitebezoek gebruik van uw IP-adres en cookies. Wij willen u graag informeren over ons cookiebeleid en de manier waarop wij cookies gebruiken op onze website.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of andere device worden opgeslagen bij het bezoeken van een website. Wij gebruiken deze gegevens van u om de website beter te laten functioneren, om uw activiteiten bij te houden en om inloggegevens te bewaren. Er zijn verschillende soorten cookies, die onderscheiden kunnen worden op basis van hun oorsprong, functie en levensduur.

Op onze website gebruiken we drie soorten cookies:

  • Noodzakelijke cookies: Noodzakelijke cookies stelt u in staat om door onze website te navigeren en deze te gebruiken.
  • Performance cookies: Performance cookies verzamelen gegevens over uw gebruik van onze website, zoals het aantal dat u onze website bezoekt, de tijd die u op een pagina doorbrengt en foutmeldingen. Hierbij maken wij onder meer gebruik van Google Analytics, waarmee wij uw gegevens over het gebruik van onze website anoniem verzamelen. Dit brengt ons in staat om bezoekersstatistieken op te stellen en te analyseren ter verbetering van de website.
  • Functionele cookies: Functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid door keuzes van u te onthouden, zoals taalvoorkeuren en login.

Waar worden mijn gegevens opgeslagen?


Alle persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn veilig opgeslagen bij onze gecertificeerde en gerenommeerde datacenter partner TransIP in Amsterdam en Delft. TransIP beschikt over diverse kwaliteits- en veiligheidscertificeringen, waaronder ISO 27001. Hierdoor zijn wij en ook u ervan verzekerd dat uw gegevensveiligheid een topprioriteit is en dat er continu wordt gewerkt aan verbetering van de veiligheid.

Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens?


Wij zijn transparant over wie toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens. Enkel onze medewerkers die ondersteuning verlenen hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens voor de specifieke doeleinden.

Met welke partijen worden de persoonsgegevens gedeeld?


De gegevens worden enkel gedeeld met Google Analytics. Hierin kunnen wij de gebruikersstatistieken zien en analysen hiervan maken.

Daarnaast heeft onze online marketingpartner Glair toegang tot deze gegevens. Zij gebruiken deze gegevens enkel om ter verbetering van onze online marketing.

Op welke manier kan ik de gegevens die BBrain van mij heeft inzien?


Aangezien wij uw gegevens enkel anoniem kunnen inzien, zijn wij niet in staat deze gegevens met u te delen.

Bij wie kan ik terecht met klachten over hoe BBrain met je privacy omgaat?


Heb je klachten over hoe BBrain met je persoonsgegevens omgaat? Dan kun je je richten aan de Functionaris voor de Gegevensbescherming:

Functionaris voor de Gegevensbescherming BBrain.

E-mail: [email protected]

Is je klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Dan kun je jouw klacht daarna voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Klacht melden bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens

Wijziging van de privacyverklaring


Deze privacyverklaring is aangepast op 10-02-2023. Het kan zijn dat BBrain deze privacyverklaring van tijd tot tijd dient te wijzigen. Alles is immers aan verandering onderhevig, niet alleen de wetgeving maar ook wij als organisatie.

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen.